Vi tar nå i mot søknader om støtte til kartlegging av dårlig kjente arter. Utlysningen skjer i regi av Artsprosjektet.

Kartleggingen av arter som skjer gjennom Artsprosjektet, bidrar til å bygge opp en stadig bedre kunnskap om og kompetanse på artsmangfoldet i Norge. Kunnskapen er viktig for alle som skal forvalte norsk natur. I samarbeid med Norwegian Barcode of Life bidrar også dette arbeidet til å bygge et referansebibliotek med DNA-strekkoder for arter i Norge.

Vi åpner nå for søknader om støtte til kartlegging av dårlig kjente grupper av eukaryote, flercellete arter. Søknader skal omfatte norske arealer på den nordlige halvkule. Søknadene vil bli vurdert etter faglig kvalitet, gjennomførbarhet og relevans i henhold til utlysningen og føringer og krav i denne. Egenfinansiert innsats må inkluderes, og denne vil bli tillagt vekt i vurderingen av søknaden.

Utlysningstekst:

 

Mal for prosjektbeskrivelse:

 

Total budsjettramme for utlysningen er kr 15,2 millioner. Maksimalt støttebeløp per søknad er kr 3,5 millioner. Prosjekter kan tidligst starte 1. november 2018, og prosjektperioden er oppad begrenset til tre år.

NB! Forlenget søknadsfrist mandag 9. april 2018 kl.13:00. Søknader som mottas etter fristens utløp vil ikke bli vurdert. Søknader vil være ferdig behandlet innen 1. oktober 2018, etter vedtak i Artsdatabankens styre.

For å opprette, redigere og sende søknad gå til:

Søknadsfristen er utløpt.