Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Vimeo video: Coelioxys conica og Megachile circumcincta
Vimeo video: Anthidium manicatum
Vimeo video: Megachile lagopoda
Vimeo video: Megachile lagopoda
Vimeo video: Megachile lagopoda
Vimeo video: Megachile circumcincta
Vimeo video: Megachile circumcincta
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Risikovurdering

Gjeldende kategori: 

DNA-strekkode
Egenskaper