Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
AnonymousType<string, NameValueCollection, IEnumerable<string>, object, string, short, int>
 • string id = ""
 • NameValueCollection queryParam =
  • string "ScientificNames,ScientificNameId|ScientificNames,HigherClassification,ScientificNameId" = string "112770"
  • string "Tags" = string "Key description"
 • IEnumerable<string> Template =
  • string "Card"
 • object Language = "nb"
 • string Order = (null)
 • short Take = 10
 • int Skip = 0
Relatert innhold
AnonymousType<string, NameValueCollection, IEnumerable<string>, object, string, short, int>
 • string id = ""
 • NameValueCollection queryParam =
  • string "ScientificNames,ScientificNameId|ScientificNames,HigherClassification,ScientificNameId" = string "112770"
  • string "Tags" = string "Artsprosjekt description"
 • IEnumerable<string> Template =
  • string "Card"
 • object Language = "nb"
 • string Order = (null)
 • short Take = 10
 • int Skip = 0
AnonymousType<string, NameValueCollection, IEnumerable<string>, object, string, short, int>
 • string id = ""
 • NameValueCollection queryParam =
  • string "ResourceId" = string "ScientificName/112770"
  • string "Tags" = string "Kunnskapsstatus"
 • IEnumerable<string> Template =
  • string "Nodes/233408"
  • string "NoResults,*Kunnskapsstatus **ikke** angitt*"
 • object Language = "nb"
 • string Order = (null)
 • short Take = 10
 • int Skip = 0

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
AnonymousType<string, NameValueCollection, IEnumerable<string>, object, string, short, int>
 • string id = ""
 • NameValueCollection queryParam =
  • string "SubType" = string "Image"
  • string "ScientificNames,ScientificNameId|ScientificNames,HigherClassification,ScientificNameId" = string "112770"
 • IEnumerable<string> Template =
  • string "ListInline,ListItem"
 • object Language = "nb"
 • string Order = (null)
 • short Take = 10
 • int Skip = 0
AnonymousType<string, NameValueCollection, IEnumerable<string>, object, string, short, int>
 • string id = ""
 • NameValueCollection queryParam =
  • string "Tags" = string "Vimeo"
  • string "ScientificNames,ScientificNameId|ScientificNames,HigherClassification,ScientificNameId" = string "112770"
 • IEnumerable<string> Template =
  • string "Inline"
 • object Language = "nb"
 • string Order = (null)
 • short Take = 10
 • int Skip = 0
Vimeo video: Stethophyma grossum lokkesang
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

AnonymousType<string, NameValueCollection, IEnumerable<string>, object, string, short, int>
 • string id = ""
 • NameValueCollection queryParam =
  • string "Type" = string "Diagnostisk art"
  • string "Resource" = string "ScientificName/112770"
 • IEnumerable<string> Template =
  • string "Table,Kartleggingsenhet,Funksjon|Kategori"
 • object Language = "nb"
 • string Order = (null)
 • short Take = 10
 • int Skip = 0
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

AnonymousType<string, NameValueCollection, IEnumerable<string>, object, string, short, int>
 • string id = ""
 • NameValueCollection queryParam =
  • string "Kategori" = string "*"
  • string "Resource" = string "ScientificName/112770"
 • IEnumerable<string> Template =
  • string "Table,Type|Risikovurdering,SubType|År,Kategori,Template|"
 • object Language = "nb"
 • string Order = (null)
 • short Take = 10
 • int Skip = 0
DNA-strekkode
AnonymousType<string, NameValueCollection, IEnumerable<string>, object, string, short, int>
 • string id = ""
 • NameValueCollection queryParam =
  • string "ResourceId" = string "ScientificName/112770"
  • string "Tags" = string "BOLD"
 • IEnumerable<string> Template =
  • string "Table,Adresse BOLD"
 • object Language = "nb"
 • string Order = (null)
 • short Take = 10
 • int Skip = 0
Egenskaper
AnonymousType<string, NameValueCollection, IEnumerable<string>, object, string, short, int>
 • string id = ""
 • NameValueCollection queryParam =
  • string "Type" = string "Trait"
  • string "Resource" = string "ScientificName/112770"
 • IEnumerable<string> Template =
  • string "Inline"
 • object Language = "nb"
 • string Order = (null)
 • short Take = 10
 • int Skip = 0