Artsdatabanken lyser hvert år ut tilskudd til kartlegging av dårlige kjente arter. 

Søknadene går gjennom en omfattende vurdering før det er klart hvilke søknader som innvilges støtte. Artsdatabanken benytter et eksternt panel av fageksperter som vurderer prosjektets faglige kvalitet før søknadene behandles videre i Artsprosjektets rådgivende gruppe (prosjektgruppen). Informasjon om hvilke søknader som er innvilget støtte publiseres på nettsidene våre etter at Artsdatabankens styre har fattet et vedtak. Alle søkere vil også få en formell tilbakemelding etter vedtaket er fattet.

Tilskudd til kartlegging av dårlig kjente arter 2020

Søknadsfristen til årets utlysning for støtte til kartlegging av dårlig kjente arter løp ut 13. november. Søknadene vil være ferdig behandlet etter styremøte i februar 2020.

Vi fikk inn disse 19 søknadene:

Artsgrupper Institusjon Tittel

Insekter:

Vepser

Norsk institutt for naturforskning Mapping species of Ceraphronidae and Megaspilidae (Hymenoptera: Ceraphronoidea) in Norway
Insekter Nord Universitet Insects in temperate and boreal rainforests in Norway
Fisk: Niøyer Universitetet i Oslo, Institutt for biovitenskap Little-studied freshwater fishes in Norway: the lampreys
Fisk: Røye Naturrestaurering AS Mapping occurrence and distribution of Arctic char (Salvelinus alpinus) in central parts of Kautokeino municipality
Insekter: Tovinger BioFokus Tipulomorpha of South Norway
Krepsdyr: Mysider Universitetet i Bergen, Institutt for biovitenskap A complete inventory of the Mysida (Peracarida, Crustacea) from Norway
Brunalger Universitetet i Bergen, Institutt for biovitenskap Mapping and DNA barcoding the brown algal diversity within the orders Ectocarpales, Ralfsiales and Sphacelariales in Norway
Bløtdyr: Blekkspruter NTNU Occurrence, distribution and ecology of Cephalopods (Mollusca) in Norwegian waters
Sopp: Agaricomycetes Norsk institutt for naturforskning The hidden diversity of the genera Conocybe s.l. and Inocybe (agaricoid basidiomycetes) in Norway
Edderkoppdyr: Midd Universitetsmuseet i Bergen Mites of Atlantic Raised Bogs in Norway (MARB)
Insekter: Vepser Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Uncovering the concealed - a study of the leaf-miner associated families Eulophidae and Eupelmidae (Hymenoptera) in Norway
Bløtdyr: Nakensnegler Universitetsmuseet i Bergen Diversity and distribution of sea slugs in southern Norway, with emphasis on novel habitats, cryptic and invasive species
Marine invertebrater Universitetet i Bergen, institutt for biovitenskap Fauna associated with hydrotermal vents and cold seps in Norwegian waters
Hjuldyr NTNU Vitenskapsmuseet Rotifers in small coastal ponds
Marine invertebrater Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Assessing biodiversity in the marine algae belt
Sopp: Archaeorhizomycetes Universitetet i Oslo, Institutt for biovitenskap Archaeorhizomycetes – an abundant but entirely unmapped group of soil fungi in Norway
Bløtdyr: Skjell Universitetet i Tromsø Shipworms in the Arctic
Sopp NTNU Vitenskapsmuseet Mapping uncharted diversity: a first comprehensive survey of lichenicolous fungi in Norway
Flere artsgrupper Mearrasiida Porsanger Project: recording poorly known species groups in Finnmark