Kryptiske arter er arter som det er vanskelig eller umulig å se morfologiske forskjeller på. De er mye mer vanlig i havet enn det vi tidligere har trodd. Selv blant alminnelige arter som anses som lett gjenkjennelig, er det vanlig å finne kryptiske arter ved genetiske studier.

Kunnskap om kryptiske arter er viktig for å kunne gjøre nøyaktige vurderinger av artenes geografiske og dybderelaterte utbredelse. De er viktige å kjenne til hvis vi skal være i stand til å oppdage endringer i miljøet. Hvis vi kun bruker morfologi for å identifisere arter, vil vi ikke få full innsikt i hvilke arter som lever i norske farvann.

Målet med prosjektet er å bruke molekylære metoder for å finne ut hvilke kryptiske arter som gjemmer seg blant de 100 mest vanlige morfologiske artene i norske farvann. Kryptiske artskomplekser vil bli undersøkt nøye, både molekylært og morfologisk. Det er ikke uvanlig at det i ettertid kan finnes små detaljer i utseendet som gjør at man faktisk kan skille de kryptiske artene morfologisk når man først har oppdaget dem genetisk.

Prosjektet vil også bidra med ny kunnskap om hvor og på hvilke dyp forskjellige arter av flerbørstemarker finnes i norske farvann, og gi viktig informasjon om hvilke typer miljø de lever i.