En relativt vanlig art på Østlandet som forekommer først og fremst i tørrenger og sandområder. Flyr litt utpå sommeren og er knyttet til kurvplanter. Vanskelig å skille fra nærstående arter.