En vanlig blodbieart som kan variere mye i størrelse avhengig av hvilken jordbievert den bruker. Trolig først og fremst knyttet til Halictus tumulorum. Funn fra hele Sør-Norge opp til Trøndelag.