En art som utelukkende er knyttet til blåklokker og kan være relativt vanlig på klimatisk gunnstige steder med sandjord og mye blåklokker. Arten er funnet spredt på Østlandet og en gang i Trøndelag.